[1]
Moya U., M.A. 1956. Aptitudes, actitudes y virtudes. Atenea. 33, 372 (oct. 1956), 165-169. DOI:https://doi.org/10.29393/At372-445MMAA10445.