Françoise Pérus: El arte de Juan Rulfo. Acta Literaria, n. 58, p. 181 - 187, 28 mar. 2020.